Privacy Policy

TOP Dierenverblijf neemt je privacy zeer serieus. Het onderstaande zet uiteen hoe wij binnen de website van TOP Dierenverblijf met persoonlijke informatie omgaan. Alle gegevens die door TOP Dierenverblijf worden verzameld, zullen strikt vertrouwelijk bewaard worden en zullen niet worden uitgeleend, verhuurd of verkocht, noch op een of andere manier worden openbaar gemaakt. De informatie die u aan TOP Dierenverblijf geeft, zal met de grootst mogelijke zorg behandeld worden.

Hoe we je informatie gebruiken

Wanneer je persoonlijke gegevens verstrekt op deze website, gebruiken we die voor het expliciete doel waarvoor deze zijn verzameld, bijvoorbeeld om de door jou bestelde producten te versturen naar het afleveradres. De informatie die wij via onze site aan je vragen is niet meer dan dat wij absoluut nodig hebben om je bestelling en de eventuele correspondentie in goede banen te leiden. Statistieken over de site kunnen worden gebruikt om ervaringen op de website te verpersoonlijken en om statistieken over het gebruik van de website - anoniem en als totaalcijfer - te evalueren.

We gebruiken je IP adres voor de verwerking van problemen met onze server en voor de administratie van onze sites. Het IP adres wordt tevens gebruikt om bezoekers te herkennen.

Beveiliging van informatie

We treffen redelijke voorzorgsmaatregelen om je Persoonlijke Gegevens te beveiligen. Tot alle persoonlijk identificeerbare informatie is slechts beperkt toegang mogelijk teneinde ongeautoriseerde toegang tot, of wijziging of misbruik van de gegevens te voorkomen.

Met wie kunt je contact opnemen

Mail naar info@topdierenverblijf.nl indien je vragen of opmerkingen hebt over deze Privacyverklaring, om schending van de Privacyverklaring te melden, indien je wilt dat wij je persoonlijke gegevens in onze bestanden corrigeren of bijwerken of indien je bezwaar heeft tegen het gebruik van je gegevens voor mededelingen. Topdierenverblijf.nl zal naar aanleiding van een verzoek van elke geregistreerde bezoeker zijn of haar persoonlijke gegevens uit onze database verwijderen. Tevens kan de bezoeker online zijn gegevens aanpassen en wijzigen.

Je hebt recht op inzage in de informatie die wij over jouw bewaren. Voor deze dienst kan een vergoeding worden gevraagd. We zullen redelijke stappen ondernemen om aan de voornoemde verzoeken te voldoen.

214
214